PRAVIDLA ZÁVODU

Startuje se za plného provozu.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Závodníci startují v rámci pravidel fair-play.

Cyklistická helma je povinná pro trať MTB, slanění, ferata

Cílový časový limit závodu je 15.30 dle hodinek hlavního časoměřiče, bez ohledu na skutečný čas startu - cílový časový limit se posouvat nebude.

V případě nestihnutí limitu je odečtena 1 kontrola za každých 5 započatých minut nad limit závodu

O pořadí rozhoduje počet dosažených kontrol, v případě rovnosti získaných kontrol rozhoduje lepší cílový čas.

Cílová kontrola etapy bude započítána, pouze pokud závodník získá alespoň jednu kontrolu z dané etapy.

Všechny kontroly mají stejnou hodnotu

U kontroly MTB nemusí být závodník s kolem, může ho na vlastní nebezpečí zanechat podle svého uvážení.

Je zakázáno používat GPS, je povoleno použít i jiné mapy než dodá organizátor

PARTNEŘI ZÁVODU

PARTNEŘI ČAES